Category Archives: Điều tra kênh phân phối DN

Điều tra kênh phân phối doanh nghiệp là dịch vụ thám tử xác định, điều tra những thông tin, chiến lược của kênh phân phối doanh nghiệp đối tác mình hoặc đối thủ. Dịch vụ điều tra kênh phân phối doanh nghiệp luôn là một lựa chọn cần thiết cho những doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.
Mang lại lợi ích cạnh tranh lớn hoặc xử lý những vấn đề của kênh phân phối của mình để thúc đẩy phát triển thị trường kinh doanh. Dịch vụ điều tra kênh phân phối doanh nghiệp là dịch vụ không thể thiếu trong các tổ chức kinh doanh.