Category Archives: Giám sát học sinh, sinh viên

Giám sát học sinh, sinh viên là công việc thu thập thông tin hoạt động hằng ngày của 1 người học sinh, sinh viên. Em ấy đang ở đâu? Đang làm gì? Có chơi với bạn xấu không?. Đó là nghĩa vụ giải đáp của 1 thám tử khi tham gia điều tra về Giám sát học sinh, sinh viên