Category Archives: Văn phòng Thám tử Miền Trung

Văn phòng thám tử Miền Trung đã và đang xử lý hơn 85 vụ việc mỗi năm, mang lại tiếng vang lớn trong ngành thám tử tại các thành phố lớn của Miền Trung như: Nha Trang, Huế, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, ….. Mang lại sự tin dùng tuyệt đối từ khách hàng tại các tỉnh Miền Trung.
Văn phòng thám tử Miền Trung nằm ở phần giữa lãnh thổ và là một trong ba vùng chính (gồm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ) của Việt Nam. Là Văn phòng thám tử tập hợp của các tỉnh thành tại 3 khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung bộ thuộc Miền Trung.